Pravno obvestilo

Informacije

Skladno z določili 545. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št.: 93/2015), vas seznanjamo z naslednjimi informacijami:

Družba BMA Partnerji, d.o.o., Železna cesta 16, 1000 Ljubljana ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja izdano s strani Agencije za zavarovalni nadzor dne 08.10.2002 (Številka: 30220 – 1943 / 02-4- ZN).

Zavarovalni posredniki niti posredniška družba BMA Partnerji, d.o.o. nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10% deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu katerekoli zavarovalnice.

Prav tako nobena zavarovalnica nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10% deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu družbe BMA Partnerji, d.o.o..

Družba BMA Partnerji, d.o.o., Železna cesta 16, 1000 Ljubljana nima nobenih pravnih ali ekonomskih povezav v smislu 553. člena ZZavar-1 s katerokoli od zavarovalnic, ki lahko vplivajo na nepristranskost zavarovalnega posrednika pri izpolnjevanju katerihkoli obveznosti do zavarovalca.

Družba BMA Partnerji deluje z vsemi zavarovalnicami, ki ponujajo svoje storitve na slovenskem trgu bodisi neposredno, posredno preko podružnice ali imajo sedež v R Sloveniji.

Družba BMA Partnerji d.o.o. ni obligacijsko zavezana za eno ali več zavarovalnic . Družba BMA Partnerji d.o.o. daje zavarovalcu nasvet za sklenitev pogodbe na podlagi korektne in poštene analize.

Reševanje pritožb

Družba BMA Partnerji, d.o.o., ima v skladu z 579. členom Zzavar-1 vzpostavljen notranji postopek reševanja pritožb.

V kolikor se potrošnik ne strinja z dokončno odločitvijo obravnave pritožbe v internem pritožbenem postopku družbe, ima pravico podati pobudo za začetek postopka mediacije pred izbranim izvajalcem IRPS.

Reševanje sporov

Družba BMA Partnerji d.o.o. je član Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije (ZPS) in deluje v skladu s Kodeksom dobrih poslovnih običajev v zavarovalnem posredništvu (http://zzps.gzs.si/slo/58799).
Kodeks je namenjen spoštovanju načel lojalne konkurence, poklicne etike in morale. Opredeljuje dobre poslovne običaje in nedopustna ravnanja pri opravljanju zavarovalno posredniške dejavnosti.

Z nadaljnim brskanjem po strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close