Finančne izgube

Likvidnost je eden najpomembnejših delov poslovanja vsakega podjetja. V zadnjih letih je bila likvidnost ena najresnejših težav slovenskih in marsikaterih mednarodnih podjetij.

Plačilna nedisciplina je globoko vraščena v naši družbi in poslovni praksi. Finančna in gospodarska kriza sta težave še dodatno povečali. Tveganju neplačila prodanega blaga ali storitev so izpostavljeni vsi poslovni subjekti v oskrbovalni verigi. Zato je za vse deležnike pomembno, da svoj denarni tok ustrezno zaščitijo.

Težave z likvidnostjo zaradi plačilne nediscipline lahko podjetja v veliki meri rešujejo z ustreznim zavarovanjem terjatev ter s tem zaščitijo pomemben del svojega premoženja.

Veliko nevarnost za likvidnost in obstoj podjetja predstavlja tudi t.i. obratovalni zastoj. Ni dovolj, da podjetje zaščiti le svoje premoženje, velikokrat je namreč posredna škoda, ki nastane zaradi zastoja poslovanja, lahko precej večja. V primeru obratovalnega zastoja zaradi požara bo podjetje kljub zastoju poslovanja moralo kriti nekatere stroške, hkrati pa bo prikrajšano za dobiček, ki bi ga lahko ustvarilo v tem obdobju.

To tveganje lahko podjetja v veliki meri prenesejo na zavarovalnico. To se stori s sklenitvijo kakovostnega zavarovanja obratovalnega zastoja, ki krije fiksne stroške in izgubljeni dobiček. S tem se zagotovi finančne rezultate podjetja, kot bi bili, če zastoja ne bi bilo.

Organizatorji različnih športnih, kulturnih in drugih prireditev so izpostavljeni tveganju, da prireditve zaradi najrazličnejših razlogov odpadejo. Finančni izpad v takem primeru je lahko precejšen, zato je smotrno poskrbeti za ustrezno zaščito finančnih sredstev, kar se lahko stori s prenosom tega rizika na zavarovalnico.

V okviru zavarovanja prireditev zavarovalnica jamči predvsem za stroške priprave in organizacije prireditve (stroški najema in priprave prostora, opreme, hrane in pijače, najetega osebja, oglaševanja itd.).

Z nadaljnim brskanjem po strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close