Posredniki pri svojem delu opažamo, da smo še posebej pomembni ob nastanku škod. Predpogoj za ustrezno reševanje škod s strani zavarovalnice je ‘pravilno’ sklenjeno zavarovanje, kjer so pomembne izkušnje posrednika. Nasvet in pomoč izkušenega posrednika sta lahko ključen element pri uspešnem reševanju škode, saj je situacija, ko nastane škoda, za stranke/zavarovance večinoma nova, nepoznana in stresna.

Ukrepe, kako ravnati ob nastali škodi, lahko strnemo v 10 osnovnih priporočil:

a) Ob nastanku škode:

  1.  Kraj nezgode oz. nastale škode je treba fizično zavarovati in takoj pristopiti k preprečevanju nastajanja še večje škode, o sami škodi pa ohraniti dokaze.
  2.  V primeru požara, eksplozije in tudi v primerih vloma/ropa, je treba o tem nemudoma obvestiti policijo.
  3.  Kraj nastanka škode in posledice je treba fotografirati.
  4.  Treba je napisati zapisnik o nezgodi/škodnem dogodku

b) Postopek z zavarovalnico:

5.  Izpolni se ustrezni obrazec za prijavo škode, ki se skupaj s prilogami pošlje na zavarovalnico ali k posredniku.
6.  S cenilcem zavarovalnice se dogovori glede morebitnega ogleda škode in o nadaljnjih postopkih reševanja škode.
7.  Vsi poškodovani predmeti morajo ostati na kraju nastale škode. Dokaze o škodi je treba hraniti do rešitve škodnega primera.

c) Likvidacija škode:

8.  Po dogovoru s cenilcem zavarovalnice je treba pričeti z odpravljanjem škode.
9.  Računi za popravilo morajo biti specificirani.
10. Račune za odpravo nastale škode je treba plačati in kopije računov posredovati na zavarovalnico.

 

Z nadaljnim brskanjem po strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close