Raziskava o upravljanju s tveganji, katero je izvedel Aon (Aon’s Global Risk Management Survey 2015), je zasnovana tako, da nudi organizacijam preverjanje konkurenčnosti v vse bolj zapletenem okolju delovanja.

Izvedena v zadnjem četrtletju leta 2014 (v enajstih jezikih), je raziskava zbrala odgovore več kot 1.400 anketiranih izvršnih in finančnih direktorjev ter managerjev podjetij vseh velikosti in z vsega sveta.
Ugotovitve raziskave so pokazale, da se podjetja spopadajo z novimi tveganji in da obstajajo razlike v mnenjih o tem, kako tveganja razvrstiti po pomembnosti in kako se nanje odzvati.

Raziskava zajema naslednje tematike:

  • glavna tveganja, s katerimi se soočajo podjetja danes in v prihodnosti
  • kako podjetja opredeljujejo in ocenjujejo tveganja
  • pristop k upravljanju s tveganji in vpletenost uprav
  • funkcije upravljanja s tveganji
  • financiranje tveganj
  • mednarodni programi

Prvič od leta 2007, odkar Aon opravlja raziskavo, je kot največje tveganje opredeljena škoda na ugledu in blagovni znamki, zanimivo pa je, da so kibernetska tveganja že uvrščena med prvih deset.
Iz povezave med navedenima tveganjema je občutiti, da se vse večja zloraba podatkov že kaže v zmanjšanju zaupanja potrošnikov v vodilne korporacije.

Prvih 20 tveganj in možnost zavarovanja:

TOP 20 RISKS TOP 20 TVEGANJ
1 Damage to reputation/brand Škoda na ugledu / blagovni znamki icon-red
2 Economic slowdown/slow recovery Upočasnitev gospodarske rasti / počasno okrevanje icon-red
3 Regulatory/legislative changes Regulativa / zakonodajne spremembe icon-red
4 Increasing competition Povečanje konkurence icon-red
5 Failure to attract or retain top talent Nezmožnost pritegniti ali obdržati nadarjene kadre icon-red
6 Failure to innovate/meet customer needs Nezmožnost inovativnosti / zadovoljitev potreb strank icon-red
7 Business interruption Prekinitev poslovanja – obratovalni zastoj icon-green
8 Third-party liability Odgovornost do tretjih oseb icon-green
9 Computer crime/hacking/viruses/malicious codes Računalniška kriminaliteta / kibernetska tveganja icon-orange
10. Property damage Premoženjska / materialna škoda icon-green
11. Commodity price risk Cene surovin icon-red
12. Cash flow/liquidity risk Denarni tok / likvidnost icon-orange
13. Technology failure/ system failure Tehnološka napaka / odpoved sistema icon-orange
14. Distribution or supply / chain failure Prekinitve v oskrbovalni – dobavni verigi icon-orange
15. Political risk/ uncertainties Naraščajoče obremenitve in posledice korporativnega upravljanja / skladnosti icon-orange
16. Growing burden / and consequences of corporate governance/ compliance Naraščajoče obremenitve in posledice korporativnega upravljanja / skladnosti icon-red
17. Exchange rate fluctuation Nihanja deviznih tečajev icon-red
18. Weather/ natural disasters Vremenske / naravne katastrofe icon-orange
19. Capital availability/ credit risk Razoložljivost kapitala / kreditna tveganja icon-orange
20. Directors & Officers personal liability Osebna odgovornost managementa icon-green

 

icon-red Uninsurable / Nezavarovarljivo
icon-orange Partially Insurable / Delno zavarovarljivo
icon-green Insurable / Zavarovarljivo

Vir: http://www.aon.com/2015GlobalRisk/

Z nadaljnim brskanjem po strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close