Proces sodelovanja

Proces našega dela:

1. Uvodni sestanek
 • predstavitev delovanja podjetja stranke
 • pridobitev informacij, pomembnih z vidika tveganj in nevarnosti
 • po potrebi ogled lokacije / predmeta zavarovanja
 • pridobitev obstoječe zavarovalne dokumentacije
2. Analiza obstoječega stanja in potreb stranke
 • preučitev pridobljene dokumentacije in ostalih informacij
 • ugotovitev potreb stranke (indentifikacija nevarnosti, ki jim je stranka izpostavljena)
 • analiza ustreznosti obstoječega zavarovalnega kritja in predlogi za optimizacijo
3. Komunikacija z zavarovalnicami
 • priprava povpraševanja
 • prilagoditve pogojev zavarovanja / zavarovalnega kritja potrebam stranke
4. Analiza prejetih ponudb
 • pregled ustreznosti ponudb
 • priprava primerjalne analize na stranki razumljiv način
 • predstavitev ponudb stranki
5. Sklenitev zavarovalne pogodbe
 • po prejemu odločitve s strani stranke / potrditve ponudbe, naročimo izdajo zavarovalne dokumentacije
 • pogajanja glede obsega kritja in višine premije
 • pregled ustreznosti dokumentacije in skladnosti s ponudbo
 • posredovanje doklumentacije stranki v podpis / potrditev
6. Aktivnosti tekom trajanja zavarovalne pogodbe
 • spremljanje zavarovalnega trga in priporočila glede morebitnih izboljšav kritja
 • pomoč pri reševanju škodnih primerov
 • skrb za pravočasno in ustrezno obnovo zavarovanj
 • pomoč pri vodenju administracije
 • asistenca pri vsakršnih vprašanjih / težavah v povezavi z zavarovanji

Z nadaljnim brskanjem po strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close