Zavarovanje obratovalnega zastoja ali izpada proizvodnje / poslovanja, je v tem obdobju zelo pereča tema, predvsem zaradi prekinjenih dobav (dobavna veriga) s strani dobaviteljev,  kakor tudi nezmožnosti dostave strankam. Kljub primernim načrtom neprekinjenega poslovanja in ostalim ukrepom, ki blažijo vpliv prekinitve poslovanja, je situacija  povezana z »COVID-19« virusom, že preveč razširjena, tako, da se podjetja že soočajo z velikimi problemi.

Postavljajo se vprašanja, ali je to možno zavarovati in na kakšen način, bi to lahko zavarovalnice krile.

Zavarovanje obratovalnega zastoja (https://bmap.si/storitve/podrocja-dela/financne-izgube/), se pri nas vse bolj uveljavlja , predvsem pri proizvodnih podjetjih, kjer klasična zavarovanja krijejo obratovalni zastoj zaradi osnovnih požarnih nevarnosti, možne pa so tudi razširitve na dodatne nevarnosti, kot so poplava, plaz in podobno. Pogoj za sklenitev takšnega zavarovanja je sklenitev premoženjskega zavarovanja.

Za omilitev prekinitve poslovanja in posledično zmanjšanje finančnega vpliva na določene (nepredvidene) dogodke, se večje družbe, predvsem na razvitih zahodnih trgih, odločajo tudi za razširjeno zavarovanje obratovalnega zastoja (t.i. »contingent business interruption« ). Takšno zavarovanje, lahko zavarovancu krije zavarovane stroške, ki so posledica prekinitve poslovanja pri stranki ali dobavitelju (dobavni verigi), zaradi zavarovanih nevarnosti, ki jih ima zavarovanec sklenjene na lastni polici, s pogojem, da mora biti sprožilec kritja  premoženjska škoda pri dobavitelju / stranki. Stroški zavarovanca za preprečitev ali ublažitev morebitne izgube zaradi prekinitve poslovanja s strani zavarovalnice ne bodo povrnjeni, če vsota takšnih stroškov in odškodnin, ki jih plača zavarovalnica, presega omejitve / limite dogovorjene na zavarovalni polici.

Osnovni pogoji, da se zavarovalno kritje lahko sproži, so torej

  • nastala direktna premoženjska škoda pri (odvisnem) dobavitelju / stranki (nepredvidljiv dogodek)
  • škodo povzroči nevarnost, ki je krita na polici (zavarovana nevarnost)
  • rezultat škode je prekinitev poslovanja na zavarovani lokaciji (zavarovana lokacija & neposredna finančna škoda)

Kakšna je torej razlika med običajnem in razširjenim kritjem ?

Zavarovanje obratovalnega zastoja je premoženjsko kritje, ki je namenjeno zaščiti vašega podjetja, če pride do zavarovane (premoženjske) škode, katere posledica je prekinitev poslovanja in posledična finančna izguba.

Razširjeno zavarovanje na dobavitelje / stranke, pa krije premoženjske škode, ki se zgodijo pri dobavitelju ali stranki. Če imate na primer zavarovanje za primer razširjenega obratovalnega zastoja in eden od (zavarovanih) dobaviteljevih objektov zaradi neke (zavarovane) škode preneha z dejavnostjo in to negativno vpliva na vaše poslovanje, se pokrijejo vaše finančne izgube.

Več o izključenih nevarnostih, časovnih komponentah in na splošno o  kompleksnosti zavarovanja si lahko preberete na sledeči povezavi:  “Property-And-Coronavirus-Coverage-Considerations”

Z nadaljnim brskanjem po strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close